Zwroty i reklamacje

ZWROTY

Klient będący Konsumentem może w terminie 30 dni odstąpić zakupu  bez podawania przyczyny.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza odstąpienie od umowy udostępnionego na stronie internetowej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

Formularz Odstąpienie od Umowy


WAŻNE:
Kupujący pokrywa koszt odesłania towaru. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.
Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 30 dni.REKLAMACJE

W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt mailowy  na adres sklep@sklep-fitness.pl

W treści wiadomości należy:

- opisać powód reklamacji,
- wskazać miejsce i termin odbioru


Do reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni od dnia żądania.

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego

W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

Formularz Reklamacji