Zwroty i reklamacje

ZWROTY

Klient będący Konsumentem może w terminie 30 dni odstąpić zakupu  bez podawania przyczyny.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości na adres email: sklep@sklep-fitness.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 


WAŻNE:
Kupujący pokrywa koszt odesłania towaru. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.
Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 30 dni.REKLAMACJE

W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt mailowy  na adres sklep@sklep-fitness.pl

W treści wiadomości należy:

- opisać powód reklamacji,
- wskazać miejsce i termin odbioru


Do reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni od dnia żądania.

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego

W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.