Ogólne warunki gwarancji

Warunki gwarancji produktu

 

1. Gwarancji udziela się na 24 miesiące od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z winy producenta. 


2. Gwarancją nie są objęte wady spowodowane:

- uszkodzeniem mechanicznym,
- nieprawidłową eksploatacją,
- nieprawidłowym montażem,
- nieprawidłowym przechowywaniem.


3. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu. Do towaru będącego przedmiotem reklamacji należy dołączyć dowód zakupu. 


4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzedaży.

5. Reklamacja zostanie uznana w każdym przypadku stwierdzenia wady fabrycznej (złe wykonawstwo, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne). W przypadku uznania reklamacji kupujący otrzymuje towar wolny od wad lub zwrot środków pieniężnych za zakup towaru.